Flere bilder av Marit Sophie Berger

Nasjonalparkforvalter

Forvaltningsknutepunktet for verneområdene Skarvan og Roldalen Nasjonalpark, Sylan Landskapsvernområde og Skardsfjella Hyllingsdalen Landskapsvernområde i 705 Senteret.

I juni 2015 kom nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger (Fylkesmannen i ST) inn som leietager i 705 Senteret.

Nasjonalparkforvalteren, Fjelldriv og TGL utgjør samlokaliseringen «705 Natur».

Her finner du informasjonstavler over verneområdene og en utstilling om fjellreven med infokiosk.

Til Hjemmeside for nasjonalparkene (åpner i ny fane)

Bilde av naturpark
Bilde av en fugl på myr